داشتن یک سیاهچاله کوچک در منزل میتونه تو شلوغی ها یه نعمت باشه!